JAN JOSEFSON AB

Allt inom gräv o anläggning

Om oss

Vi tillhandahåller material och tjänster för diverse byggnadsprojekt.

Markentreprenader såsom plattläggning, tomtplaneringar,

avloppsanläggningar små som stora(vi hjälper till med planering och ansökningshandlingar till kommunen).

I våran sysselsättning ingår ett omfattande arbete med våtmarksuppdrag, ex. Vattenparken, Alnängsbadet, Naturens hus i Örebro. Öby-Kvismaren osv.Ekopark i Hallsberg. Kunder: Örebro kommun, Länsstyrelsen, Hallsbergs kommun osv.

En del små anläggningsmaskiner, som banddumprar, gör att vi kan utföra arbeten på trånga utrymmen som ex.vis gång och cykelvägar.

Rivningsarbeten med grip.

Dammar med promenadvägar vid Rävgången i Örebro

Underarbete för fem stycken Volleyboll planer vid Alnängsbadet i Örebro.

Jag tycker det är dumt att skratta åt något man inte förstår.

Här gjuter vi ett av åtta fundament till Mega Tower,

en mast på 140m.

En vassklippningsskopa, inköpt från Holland, finns för rensning av diken och dammar.

Lastbil med släp för transporter.

Grävlastare.

JAN JOSEFSON AB

Samsala 143

694 92 HALLSBERG

Tel kontor 0582-10765

Tel mob 0705-406005

Öppetider:

Mån - Fre: 7 – 16

Lör-Sön: Stängt